Gezin van Holland

Berend Nathan van Holland en zijn vrouw Mietje de Hes, verhuisden in 1840 naar Ruinen, samen met o.a. hun zoon Abraham van Holland, die op 27 november 1829 in De Wijk was geboren. Laatstgenoemde oefende tot aan zijn dood op 6 december 1905 het beroep van koopman in vee uit. Abraham was getrouwd met Rachel van Leer. Samen kregen ze vijf kinderen, waarvan de 2 meisjes op zeer jonge leeftijd overleden en drie zoons Jakob, Bernard en Mozes. Bernard en Mozes woonden tot aan het moment van hun deportatie in Ruinen, terwijl hun broer Jakob voor aanvang van de oorlog reeds was vertrokken vanuit Ruinen.  

Het gezin van Holland bewoonde een pand aan de Oosterstraat A347 in Ruinen en bestond uit vader, moeder, dochter Rachel en een inwonende, ongehuwde broer, Bernard van Holland .     

Mozes van Holland

geboren te Ruinen op 22 april 1875

Op 22 november 1911 huwde Mozes te Ruinen met

Mietje de Horst

geboren te Blokzijl op 18 augustus 1875

Deze Mietje was de dochter van Israël de Horst, geboren te Kuinre op 19 juli 1823 en Hanna van Leer, geboren te Gorredijk op 1 augustus 1832 en was een tante van Anna de Horst, de echtgenote van Mannes Meiboom.

Mozes en Mietje werden de ouders van een dochter:

Rachel van Holland

geboren in Ruinen op 27 april 1914

Mozes had nog twee broers, te weten Jakob van Holland, die later nog ter sprake komt en Bernard, die bij Mozes inwoonde op het adres Oosterstraat A 347 in Ruinen. Het betreft hier

Bernard van Holland

geboren te Ruinen op 15 maart 1869

In leven was Bernard koopman in huiden.

Aan de Westerstraat in Ruinen woonde, waarschijnlijk tot 1938, broer Jakob met zijn echtgenote Mietje en twee dochters Anna en Reina. Twee eerder geboren zoons overleden op zeer jonge leeftijd. Zie voor Jacob, Anna en Reina de pagina JAKOB VAN HOLLAND.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .